“ฮวงจุ้ย (ตำราโบราณ) ง่ายๆ ที่บ้าน”

ตุลาคม 1, 2016 admin 0

ประตู ประตูหน้าบ้านอยู่ ณ ทิศใต้หรือทิศตะวันออกจะถือว่าเป็นทิศมงคล ประตูหน้าบ้าน ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่หรือกองหินมาบังขวางอยู่ เพราะจะส่งผลให้เกิดความเจ็บไข้ไม่สบายแก่เด็กๆ และ ทำให้มีภัยพิบัติแก่คนในบ้าน [ดูรายละเอียดทรัพย์…]